REACH (6)
biocídy (4)
detergenty (2)
CLP (5)
 • Klasifikácia (1)
 • Označovanie (2)
 • Balenie (1)
 • Oznamovanie (1)


 • Vyhľadávanie
  Oblasť  VAŠA POŽIADAVKA
  Your Request
  Formulár/Form


  RIEŠITEĽ (CCHLP)

  Prihlásenie
  2008-2021
  Vitajte

  Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP) poskytuje poradenstvo pre výrobcov, dovozcov, následných užívateľov, distribútorov (priemysel) o ich zodpovednostiach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z ustanovení nariadení REACH, CLP, BPR a nariadenia o detergentoch. Asistenčné pracovisko (helpdesk) neposkytuje poradenstvo tým osobám, ktorým nevyplývajú žiadne povinnosti z týchto nariadení. Pred tým, ako začnete formulovať svoju požiadavku je dôležité, aby ste poznali definície jednotlivých pojmov uvedených v nariadeniach a presne im rozumeli. Má to zásadný význam pre správne uplatňovanie týchto nariadení, ušetrí Vám to čas a prostriedky.

  Asistenčné pracovisko CCHLP požiadavky rieši bez zbytočného odkladu väčšinou do 8 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky. Vo výnimočných prípadoch sa môže riešenie požiadavky predĺžiť.


  Pojmy (definície)

  CCHLP