REACH (6)
 • Informácie v dodávateľskom reťazci (1)
 • Následní užívatelia (1)
 • Všeobecné informácie (1)
 • Distribútori (1)
 • Registrácia (1)
 • Predregistrácia (1)

 • biocídy (4)
  detergenty (2)
  CLP (5)

  Vyhľadávanie
  Oblasť
  2008-2024
  REACH / Predregistrácia
  Môžeme ešte predregistrovať látku?
  Predregistrácia bola predpokladom na využívanie výhody predĺžených termínov na registráciu zavedených látok. Potenciálni registrujúci, ktorí prvýkrát od 1. decembra 2008 vyrábajú alebo dovážajú zavedenú látku v množstve jedna tona ročne alebo viac ako jedna tona ročne, môžu ešte stále predložiť ECHA oneskorenú predregistráciu a využívať predĺžené termíny.

  Oneskorené predregistrácie sa musia predložiť do šiestich mesiacov od začatia výroby alebo dovozu látky, ktorá prekročila hranicu jednej tony, a najneskôr dvanásť mesiacov pred príslušným termínom registrácie. Lehota na oneskorenú registráciu preto skončila 31. mája 2012 pre látky, ktoré sa majú zaregistrovať do 31. mája 2013, a končí 31. mája 2017 pre látky, ktoré sa majú zaregistrovať do 31. mája 2018.

  Oneskorená predregistrácia je povinná len v prípade, ak chcú spoločnosti využívať predĺžené termíny na registráciu. Spoločnosti sa môžu rozhodnúť okamžite zaregistrovať svoje zavedené látky. V takomto prípade je potrebné predložiť najprv žiadosť o informácie (inquire).
  id:48
  3/1/2013 2:39:36 PM