REACH (6)
biocídy (4)
detergenty (2)
CLP (5)

Vyhľadávanie
Oblasť
2008-2024
Vitajte

Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP) poskytuje poradenstvo pre výrobcov, dovozcov, následných užívateľov, distribútorov (priemysel) o ich zodpovednostiach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z ustanovení nariadení REACH, CLP, BPR a nariadenia o detergentoch. Asistenčné pracovisko (helpdesk) neposkytuje poradenstvo tým osobám, ktorým nevyplývajú žiadne povinnosti z týchto nariadení. Pred tým, ako začnete formulovať svoju požiadavku je dôležité, aby ste poznali definície jednotlivých pojmov uvedených v nariadeniach a presne im rozumeli. Má to zásadný význam pre správne uplatňovanie týchto nariadení, ušetrí Vám to čas a prostriedky.

Asistenčné pracovisko CCHLP požiadavky rieši bez zbytočného odkladu väčšinou do 8 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky. Vo výnimočných prípadoch sa môže riešenie požiadavky predĺžiť.


Pojmy (definície)
(PDF, 221 kB)

CCHLP